O udruženju

Godine 2001. osnovano je udruženje vinogradara i vinara „Šasla“, kršteno po nazivu jedne autohtone vinske sorte grožđa. Udruženje danas broji 56 članova, kao i 6 počasnih članova koji se okupljaju oko jednog cilja, a to je razvoj vinogradarstva i vinarske prouzvodnje dobrog i kvalitetnog vina.

Od samog početka članovi organizuju nekoliko manifestacija:
U februaru svake godine se održava manifestacija „Dani vina“, koja predstavlja i najvažniji događaj za naše udruženje. Manifestacija se obeležava u čast Sv. Trifuna i na njoj se ocenjuju vina iz čitave Vojvodine.

Tokom letnjeg perioda, tačnije krajem avgusta održava se manifestacija „Susret vinogradara i vinara vojvodine“, koja je edukativnog karakera, a obeležava se obilaskom iđoških vinograda.
Krajem novembra za članove našeg udruženja se organizuje degustacija mladih vina.

Takođe organizuju se i razna predavanja o vinogradarstvu i vinarstvu, poseta drugih vinskih udruženja, vinskih podruma i proizvođača vina.
Udruženje imenuje svoje počasne članove za zasluge i rad u udruženju.