Obaveštenje za sve zainteresovane koji žele da se učlene u naše udruženje:

Članarina za 2024. godinu iznosi 2.200,00 dinara.

Uplata se vrši nalogom za uplatu, u bilo kojoj pošti ili banci, a popunjava se na sledeći način:

Pored uplate članarine, podnosi se i molba za prijem u udruženje (može se preuzeti na stranici „Dokumenta za preuzimanje“ na našem sajtu ili lično kod sekretara udruženje (kontakt telefon je postavljen na sajtu udruženja).